Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τις εκλογές της       έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ιωαννίδης Ιωάννης  SV2FPU 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  SV2
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Λύρας Δημήτριος  SV2YC
ΤΑΜΙΑΣ:  SV2
ΜΕΛΟΣ:  SV2

Εξελεγκτική Επιτροπή
1.
2.
3.

Επιτροπή Ψηφιακών Συστημάτων
1.
2.
3.

Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών
1.
2.
3.

Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων, Βραβείων και Εκπαίδευσης
1.
2.
3.

Τεχνική Επιτροπή
1.
2.
3.