Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τις εκλογές της       έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ράπτης Αθανάσιος  SV2HNC
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαμνιώτης Ευστράτιος  SV2
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Λύρας Δημήτριος  SV2YC
ΤΑΜΙΑΣ: Παπαθεοδώρου  SV2CLL
ΜΕΛΟΣ: Πάγκαλος Χρήστος  SV2SEL

Εξελεγκτική Επιτροπή
1.
2.
3.

Επιτροπή Ψηφιακών Συστημάτων
1.
2.
3.

Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών
1.
2.
3.

Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων, Βραβείων και Εκπαίδευσης
1.
2.
3.

Τεχνική Επιτροπή
1.
2.
3.